Виртуелни музеј Михајла Идворског Пупина, прва је грађевина сазидана у виртуелном свету са циљем да представи једно научно и културно наслеђе. Због тога је подухват пионирски и показује нов модел који се може користити за популаризацију науке.

Музеј чини десет мањих поставки, а план је да се он стално обогаћује новим поставкама и садржајима, као што су изложба Пупин и Тесла, или шетња кроз Завичајни Пупинов комплекс.

Тај, пре свега информацијама и подацима богат садржај, представља језгро пројекта Пупин на мрежи, који има за циљ да на једно место постави целокупну Архиву Михајла Пупина и ту велику збирку књига, докумената, фотографија и писама, учини лако проходном за све истраживаче, али и широку јавност. Посебним сегментима сајта, окренутим образовном систему, медијима, али и сродним институцијама у свету, показиваће се сви резултати и могућности пупинизације.