Образовна пупинизација показала је да су живот и дело Михајла Идворског Пупина велика инспирација и јака мотивациона снага. На нашим програмима инспиришемо ученике, дајемо додатна знања и алатке наставницима, укључујући читаву образовну заједницу у пупинизацију.

Пупин повезује знања из различитих области – физике, математике, информатике, српског, историје, ликовног и многих других. Он је узор успеха, части и снаге.